Prolegomena

10505591_10152260169793105_7387732251955058882_nOstoja Natury Nowa Baśń to Miejsce Mocy, którego rolą jest emisja pozytywnej energii, podniesienie wibracji i zwiększenie częstotliwości na Ziemi. Wielogatunkowość roślinna  w symbolicznym układzie świętych geometrii stanowi źródło życiodajnej aury, tworzy ochronną strefę natury, przywracając równowagę przyrodzie. To azyl spokoju i ciszy, gdzie głos mają Istoty Natury. To miejsce uczące pokory wobec nadrzędności praw natury i poszanowania ich wartości.

W myśl naukowej rozprawy Nikola Tesli „Życie to częstotliwość, energia i wibracja”, idea powstania Mistycznego Ogrodu – Miejsca Mocy Nowa Baśń jest ukłonem w stronę Naszej Ukochanej Matki Ziemi, w empatycznej intencji zjednoczenia współczesnej nauki z najgłębszymi tradycjami naszych przodków po alchemiczną transformację w spokojne i zrównoważone miejsce pokoju, harmonii i równowagi dla zapewnienia bezpieczeństwa i warunków dalszego rozwoju.

Wiernie współbrzmiąc z głosem Monteskiusza w dziele “O duchu praw”, niosącym przekaz, że „Istnieje tedy prarozum.”, a „Przed wszystkimi tymi prawami są prawa natury”, Mistyczny Ogród niesie przesłanie ekologiczne i humanitarne Ery Słońca, nawiązując do tradycji opisanych w Starej Baśni Kraszewskiego oraz do nadrzędności praw natury, wyrażonych w Avatarze Camerona w imię miłości, płynącej prosto z serca.

Nowa Baśń to miejsce mocy z różnorodnością wodnych i lądowych roślin, hotelikami dla owadów zapylających, domkami dla elfów i ptaszków, żyjących w symbiozie jako jedność wzajemnego połączenia energetycznego na planie symboli mocy Wszechświata i Matki Ziemi, jako Współczesna Arka Przymierza, zwiastun rajskiej istoty istnienia na Ziemi.

Baśniowy Ogród nawiązuje do mitologicznej i literackiej symboliki roślin wodnych oraz lądowych i jest ukształtowany w postaci Świętych Geometrii występujących na planie ogrodu:

  1. Kwiat Życia w kolorach Żywiołów (żółty Powietrza, czerwony Ognia, niebieski Wody, brązowy Ziemi) – wzór stworzenia, reprezentuje cykl wegetacji. W środku Kwiatu Życia znajduje się siedem połączonych ze sobą kół, zwanych ziarnem życia. Z ziarna powstaje kwiat, a kwiat rodzi owoc. Kwiat Życia zawiera w sobie wszystkie formuły matematyki, każde prawo fizyki, harmonię muzyczną i każdą biologiczną formę życia, łącznie z ludzkim ciałem. Znajdziemy w nim także platońskie bryły, będące wzorcami dla wszystkich atomów, pierwiastków, poziomów, wymiarów, dla wszystkiego co istnieje we wszechświecie w formie fal. Symbol ten w swoim skromnym pięknie i doskonałości nawiązuję do procesu wiecznego tworzenia i przyczynia się do nowego i harmonijnego ułożenia struktury wody. Kwiat Życia składa się z wielu, połączonych ze sobą kół. Punktem wyjścia jest koło środkowe. Odzwierciedla ono geometryczną strukturę podstawową, która ukazuje, że wszelkie Życie wywodzi się z jednego pierwotnego Źródła. Podział komórki trwa tak długo, dopóki każda istota żywa nie odnajdzie pasującej do siebie harmonizującej formy. Poprzez umieszczenie Kwiatu Życia na naczyniach, woda jak gdyby przypomina sobie o tym “pradawnym kodzie”. Woda ponownie układa się w symetrię, zgodnie z jej strukturą podstawową, tj. heksagonalną. I właśnie ta heksagonalna forma podstawowa znajduje swoje odzwierciedlenie w Kwiecie Życia! Jest to pradawna matryca Stworzenia.
  2. Spirala Szczęścia – wyjście poza granice ego, prowadzące do rozpuszczenia stanów cierpienia i negatywnych emocji oraz wypełnienia umysłu dobrymi wrażeniami, przynoszącymi szczęście działań. Spirala jest uniwersalnym symbolem życia, odnosi się do wszystkich procesów zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie.
  3. Motyl Transformacji – w kolorach tęczy jako symbol przemiany, szczęścia, piękna, radości, lekkości, niezależności, wolności, nieśmiertelności, podążania za tym co się kocha, życia w ekstazie, Symbol Duszy, słowo ‚psyche’ w j. starogreckim oznacza zarówno duszę jak i motyla. To cudowny Posłaniec Duszy. Uważany za znak nowego początku, a także przebudzenia nowej świadomości, w związku z czym stał się symbolem New Age.
  4. Znak Jedności i Harmonii – biegunowe przeciwieństwa jako wzajemne powiązanie i współzależność. Ciągłe przemieszczanie się energii w naturze, w kosmosie i w człowieku. Siły uzupełniające się wzajemnie. Oddziałują na siebie w ramach większej całości. Zaburzenie równowagi między nimi prowadzi do zachwiania w świecie procesów przemian kierujących zjawiskami życia i zjawiskami przyrody. Pojawia się już w wierzeniach ludowych, z których czerpie medycyna z najstarszymi ocalałymi tekstami medycznymi o lekach, ćwiczeniach gimnastycznych, drobnych zabiegach. Mowa w nich też o tym, że zasada yin i yang jest fundamentem całego wszechświata, jest źródłem życia i śmierci.

Ostoja Natury Nowa Baśń jako energetyczne miejsce mocy w ochronie różnorodności roślin i ekologii w trosce o uzdrowienie Naszej Matki Ziemi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt: „Nowa Baśń – ścieżka edukacyjna”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Advertisements