Etykieta Królewska

12985415_10153599820298105_7917727427988959284_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wędrówka po Zamku na Drzewie w Krainie Spełnionych Marzeń oraz Ścieżkami Edukacyjnymi Ostoi Przyrody Nowa Baśń na spotkanie z jej Feeryjskimi Tuziemcami posiada mistyczny charakter baśniowej podróży w czasie i przestrzeni, odwołując do przyrodzonej wiedzy o ponadczasowych i uniwersalnych prawach przyrody oraz dając świadectwo jej wypełnienia mocą wolnej woli w nieodwracalnym procesie przebudzenia.

Feeryjska Kraina Spełnionych Marzeń vel Nowa Baśń to Boska Ostoja Mocy, która nobliwością swej istoty stanowi o etykiecie, panujących w niej niepodzielnie praw natury.

Wejście do Krainy odbywa się wyłącznie w towarzystwie Strażniczki Miejsca na podstawie Zaproszenia oraz po wniesieniu Gratyfikacji według bieżącej Specyfikacji Cenowej.

Ceremoniał audiencji nakazuje całkowite zachowanie ciszy oraz przestrzeganie czystości myśli, słów, intencji i zachowań w poszanowaniu harmonii świetlanych energii.

Wszystkie Istoty, zamieszkujące Krainę pozostają pod Ścisłą Ochroną Gatunkową w jedynej dopuszczalności percepcji wzrokowej, słuchowej i zapachowej.

Zdjęcia, wykonane na terenie Krainy pozostają wyłącznie w kolekcji prywatnej bez prawa publikowania ich w mediach publicznych.

Naruszenie obowiązujących konwenansów skutkuje adekwatnym zadośćuczynieniem i niezwłocznym oddaleniem z Krainy.

Kraina Spełnionych Marzeń :: Nowa Baśń w całości chroniona jest prawem autorskim, którego uchybienie implikuje stosowne konsekwencje prawne.

Advertisements